Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Storgatan får ett ansiktslyft

Exempelbild

Storgatan får ett ansiktslyft samtidigt som nya elledningar dras och opto- och VA-nätet förnyas. Det stora förändringsarbetet startar den 19 april och beräknas ta fem veckor.

Kommunens Centrumgrupp har tagit initiativ till att Storgatan ska få ett ansiktslyft som går i linje med Nässjö kommuns stadskärnevision och platsvarumärket. Bland annat byggs tre nya ramper för att öka tillgängligheten till butikslokaler, liksom fyra nya platsbyggda sittmöbler. De nya ramperna byggs utanför Tandhörnan, Hos Gretas och Gunnars lås & larm, i samma utförande som den ramp som nu finns utanför Dressman.

De platsbyggda bänkarna har sidor av cortenstål och sittytor av träribbor. De är lekfullt vågiga och har plats för växter i änden. Bänkarna har belysning i nederkant.

Förutom bänkarnas effektbelysning ska också övrig effektbelysning på Storgatan ses över och uppdateras under hösten 2022.

För att säkra fortsatt god leverans och möta efterfrågan på el förstärks samtidigt elnätet i centrala Nässjö genom att nya kablar läggs på Storgatan mellan Postgatan och Köpmangatan. Dessutom förnyas optonätet och till viss del VA-nätet.

Grävarbetet startar den 19 april och beräknas pågå i fem veckor. Tillgängligheten på Storgatan kommer vara begränsad under den här tiden. Näringsidkare och butiksägare har fått information om det planerade arbetet.