Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Datum för test av signalen "Viktigt meddelande"

Exempelbild

Måndagen den 7 mars testades signalen "Viktigt meddelande till allmänheten" - förkortat VMA. Signalen testas i mars, juni, september och december.

Signalen ”Viktigt meddelande” kan vara ett livsavgörande hjälpmedel när människor ska
varnas och informeras vid allvarliga händelser. Signalen kan till exempel utlösas vid
bränder med stark rökutveckling, vid gasutsläpp, svåra oväder eller vid störningar i viktiga
samhällsfunktioner. Signalen ”Viktigt meddelande” testas fyra gånger om året via de
varningsanläggningar som finns i de flesta städer och tätorter i enlighet med MSBFS
2011:5.

Klockan 15.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december
testas signalen ”Viktigt meddelande”, som består av 7 sekunder långa ljudstötar med
14 sekunders tystnad emellan under två minuter. Efter ytterligare 3 minuter, dvs klockan
15.05, avslutas testet med en sammanhängande lång signal ”Faran över”.

Under 2022 testas signalen följande datum:

  • 7 mars
  • 13 juni (OBS! Nationaldag första måndagen)
  • 5 september
  • 5 december