Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Enkät om Forserums fördjupade översiktsplan

Exempelbild

Nu pågår medborgardialog kring den nya fördjupade översiktsplanen för Forserum. Det är ett vägledande dokument för all mark- och vattenanvändning i samhället.

Var med och svara på en enkät om Forserums grönområden, bostäder, gator, trafiksäkerhet och andra viktiga samhällsföreteelser. Synpunkter från de som bor och verkar i Forserum är ett av det viktigaste planeringsunderlagen för den fördjupade översiktsplanen.

Enkäten är en del av en tidig medborgardialog och går att besvara fram till 28 februari.

Svara på enkäten om Forserum