Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Resultat av fortsatt utredning av inomhusmiljön på Handskerydsskolan

Exempelbild

Under december 2021 genomfördes kompletterande provtagning i Handskerydsskolans lokaler. Resultatet av den provtagningen har nu presenterats.

Utredningen omfattade förstörande provtagning och analys av byggnadsmaterial i följande lokaler: kapprum 101, matsal 106 och bibliotek 120 i hus 1 samt omklädningsrum 5125, omklädningsrum 5132 och sporthall 5146 i hus 5. Idag bedrivs ingen verksamhet i de undersökta lokalerna, den har flyttats till andra lokaler i väntan på utredningen.

Utredningen ska komplettera de tidigare undersökningarna och ligga till grund för ett eventuellt beslut om att använda lokalerna under tiden en ny skola byggs.

Rapporten konstaterar att det i några av de undersökta lokalerna visserligen har gjorts åtgärder under åren, men att en del byggmaterial lämnats kvar. Analyssvaren visar på att det förekommer gamla men även i viss mån pågående fuktskador.

Resultatet av utredningen redovisas tillsammans med en sammanvägd riskbedömning. I den lämnas förslag på åtgärder som bör vidtas för att respektive lokal ska vara möjlig att använda i väntan på att en ny skola.

Sammanfattningsvis är bedömningen att sporthallen kan användas normalt samtidigt som man föreslår en del förebyggande åtgärder utvändigt. För de övriga undersökta lokalerna föreslår rapporten åtgärder som innebär att man öppnar upp ytterväggarna, kontrollerar konstruktionen och gör en bedömning av vad som skall bytas ut. Därefter återställs väggarna med moderna metoder som uppfyller nutida krav.

- Nästa steg är att vi nu tittar närmare på de åtgärdsförslag som lämnats. Vi återkommer med mer information när vi tagit ställning till de olika förslagen, säger Kenneth Johansson, förvaltningschef tekniska serviceförvaltningen.

Samtal pågår med skyddsombuden kring hur och när lokalerna kan tas i bruk igen.