Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Ansträngt läge inom förskolan

Exempelbild

Just nu är smittspridningen stor och frånvaron hög bland medarbetarna i förskolan. Barn- och utbildningsförvaltningen följer läget noga och strävar efter att så långt som möjligt undvika att stänga någon förskola. För att upprätthålla verksamheten vädjar man nu om vårdnadshavarnas hjälp.

Frånvaron är fortsatt hög och kommer troligtvis att vara det de närmaste veckorna. Många vårdnadshavare har den senaste tiden fått en vädjan från förskolans rektorer om att hålla sina barn hemma. Barn- och utbildningsförvaltningen är djupt tacksamma över att vårdnadshavare under enstaka dagar kan hjälpa till genom att lösa tillsyn på egen hand. Förskolan är viktig, dels för samhället i stort, dels för varje barn och vi vill inte hamna i ett läge där barn under en längre period går miste om viktig undervisning. Det finns även annat som är till stor hjälp:

  • Var noga med att barnets närvarotider är korrekta. Barn- och utbildningsförvaltningen följer närvaron kontinuerligt och gör bedömningar av personalbehovet dag för dag, timme för timme.
  • Om möjligt - minska barnets närvarotider, framför allt tidiga och sena tider – det underlättar mycket för vår bemanning i dessa utmanande tider.
  • Har barnet syskon som är hemma och sjuka är vi tacksamma om även det friska barnet är hemma, allt för att minska risken för smittspridning.
  • Hörsamma vädjan från förskolan när de ber om hjälp med att minska antalet barn. Det kanske rör sig om några dagar, men alternativet är att förskolan måste stänga och enbart ta emot de barn vars vårdnadshavare arbetar inom samhällsviktig tjänst

Läget kan försämras snabbt och nya ställningstaganden kan behöva göras. Vårdnadshavare uppmanas därför att hålla sig uppdaterade via Edlevos app. Återigen, stort tack för er hjälp, det har stor betydelse.