Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Enkäten om äldreomsorg behöver sista sidan

Exempelbild

Alla sidor i häftet behöver skickas in till undersökningen "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen"! På den sista sidan sitter koden som gör att informationen knyts till vilken kommun och verksamhet personens svar hör.

Enkäterna har nu nått många av respondenterna i landet och svaren har börjat komma in till Socialstyrelsen. Tyvärr rivs sista bladet i enkäten av före svaren skickas in. Problemet är nytt för i år och har uppstått därför att Socialstyrelsen har lagt den juridiska informationstexten efter frågorna i enkäten, istället för före. 

På sista sidan sitter koden som gör att det registreras vilka som svarat och till vilken kommun och verksamhet personens svar hör. Utan sista sidan blir enkäten oanvändbar i undersökningen och respondenten kommer återkommande att få påminnelser på posten om att fylla i enkäten.

Socialstyrelsens webbinformation
Vid intresse går det läsa mer om undersökningen på socialstyrelsens webb: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Frågor eller synpunkter
Mejla gärna direkt till Socialstyrelsen om du har några frågor eller synpunkter på enkäten eller äldreundersökningen: aldreundersokning@socialstyrelsen.se