Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Klart med exploatör av kvarteret Ärlan

Exempelbild

Nu är det klart vem som får bebygga kvarteret Ärlan. Det blir Riksbyggens förslag som vinner och det blir därmed de som tilldelas markanvisningen. Förslaget är inspirerat av de omgivande historiska byggnaderna men med ett modernt formspråk.

I januari 2021 erbjöd Nässjö kommun aktörer som utvecklar bostäder och lokaler att lämna intresseanmälan för bebyggelse av kvarteret Ärlan i Nässjö. Nu står det klart att uppdraget gått till Riksbyggen.

Riksbyggens förslag ger variation åt kvarteret genom att dela upp det i olika byggnader som skiljs från varandra genom fasaduttryck, våningshöjder och form på taken. Det som knyter samman kvarterets utseende är tegelfasaderna som dessutom ges en detaljrikedom genom olika typer av tegeldetaljer. Detaljerna och kvarterets uttryck har hämtat sin inspiration från omgivande byggnader, vilket gör att de nya husen upplevs platsspecifika utan att förlora sitt moderna uttryck.

Nässjö kommun har fått åtta väl genomarbetade förslag för utveckling av kvarteret och utvärderingen av har gjorts av en grupp tjänstemän från kommunen och har utgått från ett antal kriterier: arkitektur och gestaltning av kvarteret, social- och miljömässig hållbarhet samt genomförandekraft.