Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Samråd om detaljplan för Västra staden etapp 1

Exempelbild

Nu arbetar samhällsplaneringskontoret med att ta fram en detaljplan för etapp ett i Västra staden, en helt ny stadsdel väster om Resecentrum i Nässjö.

Detaljplanen upprättas för att visionen i Västra stadens planprogram ska bli verklighet. Västra staden planeras bli en modern, klimatsmart, sjönära och grönskande stadsdel som ligger mitt i händelsernas centrum. Här finns både bostäder och arbetsplatser. Etapp ett är det första området som detaljplaneras.

Onsdag 19 januari arrangeras ett allmänt samrådsmöte om detaljplanen. Då presenteras planförslaget och vi bjuder på fika. Alla är välkomna att tycka till!

Samrådet pågår fram till 28 januari 2022.

Anmälan till samrådsmöte och sammanställning av samrådshandlingar