Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Tillfällig lösning för Handskerydsskolan klar

Exempelbild

Nu är planeringen kring flytten av elever och personal från Handskerydsskolan klar. Detta är en tillfällig lösning på kort sikt under några månader. På medellång sikt är lösningen att samla alla elever igen i paviljonger på Handskerydsområdet i väntan på att en ny skola kan stå klar.

Ambitionen är att hålla ihop verksamheten i så stor utsträckning som möjligt i de tillfälliga lokalerna. Detta för att samordna undervisningen i skola och fritidshem och för att bibehålla kvaliteten. Årskurs 4–6 placeras lite längre bort och årskurs F–3 stannar kvar i närområdet. Flyttplanen bygger på att vissa lokaler ska kunna användas efter provtagning och godkända analyssvar.

Mellanstadiets elever ska ha sin undervisning i Ärlan Hus 2 (f.d Centralskolan) samt fritidsverksamhet i Handskeryds södra förskola.

Förskoleklass och lågstadieelever ska undervisas i slöjdspaviljongen och Södra Handskeryds förskola samt i skollokaler som efter provtagning är godkända för undervisning. Skulle lokalerna inte godkännas blir andra lokaler aktuella. Fritidsverksamheten bedrivs i respektive årskurs tillfälliga lokaler.

- En stor eloge till all personal på Handskerydsskolan som verkligen varit lösningsfokuserad i den uppkomna situationen, säger Gun-Ann Öholm Jansson, Barn- och utbildningschef och fortsätter:
- Flytten är en komplex fråga där alla förvaltningar i kommunen samverkat på ett föredömligt sätt för att hitta en lösning.