Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Flytt av elever och personal på Handskerydsskolan

Exempelbild

Utifrån nya provsvar som kommunen fått ta del av har man utifrån försiktighetsprincipen för avsikt att flytta elever och personal från Handskerydsskolan till andra lokaler.

Proverna visade att de åtgärder som vidtagits tidigare inte gett avsedd effekt. Det här är en åtgärd som görs fram till dess kommunen har paviljonger på plats på mellanlång sikt och en ny skola på lång sikt.

Det här är ett sätt att möta elevernas, personalens och vårdnadshavarnas oro som tas på största allvar.

Barn- och utbildningsflrvaltningen kommer att ta fram en flyttplan så snart som möjligt och ambitionen är att genomföra flytten inom tre veckor. Vilka lokaler det blir och hur det ska gå till praktiskt kommer förvaltningen att återkomma om – målsättningen är i slutet på veckan. Flytten ska ske så snart som möjligt, många praktiska frågor måste lösas först. Fram till dess att flytten är genomförd bedrivs undervisningen på skolan som vanligt.