Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Lämna synpunkter på förslag till översiktsplan

Exempelbild

Nu har du möjlighet att ta del av och lämna dina synpunkter Nässjö kommuns nya förslag till översiktsplan. Samrådet pågår under hela vintern och du kan lämna synpunkter både digitalt och personligen på mötesplatser i hela kommunen.

Nässjö kommun har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan, under perioden 1 november 2021 till och med 1 februari 2022 kommer ett samråd att pågå. Under samrådet har du som kommunmedborgare möjlighet att tycka till och lämna synpunkter på översiktsplanens innehåll. Hela översiktsplanen och information om hur man lämnar synpunkter finns på kommunens webbplats:

Översiktsplan 2021-samrådsförslag, nassjo.se

Översiktsplanen redogör för kommunens långsiktiga viljeinriktning avseende den framtida mark- och vattenanvändningen i kommunen. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men den är vägledande i många beslut angående kommunens utveckling. Översiktsplanen omfattar hela kommunens yta exklusive tätorterna Nässjö och Forserum, där det finns fördjupade översiktsplaner.