Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Kompletterande markprover i Äng

Exempelbild

Nässjö kommun har fått statligt bidrag att utföra en kompletterande huvudstudie över platsen för det historiska glasbruket i Äng. Under första veckan i november kommer ett konsultföretaget att genomföra markprovtagningar.

Sunds Glasbruk flyttade till Äng 1914 och hade sin verksamhet där fram till 1928. Med anledning av denna verksamhet är platsen med på Länsstyrelsen Jönköping läns lista över prioriterade förorenade områden.

Nässjö kommun har ansökt om och tilldelats medel för att utföra en utökad miljöteknisk markundersökning av området. Konsultföretaget Structor Miljö Öst AB genomför undersökningen.

Vid frågor eller funderingar i ämnet är du välkommen att kontakta Elin Enhäll, miljöhandläggare på Nässjö kommun, 0380-51 82 37.