Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Samråd om Västra stadens planprogram

Exempelbild

Nässjö kommun har tagit fram ett planprogram för den nya stadsdelen Västra staden. Alla Nässjöbor är välkomna att tycka till om innehållet.

En modern och innovativ stadsdel med närhet till allt – grönska, vatten och stadens myllrande liv - det är Västra staden. Nu finns ett planprogram som du kan tycka till om. Här beskrivs visionen för Västra staden och hur den ska förverkligas.

På sidorna om Västra staden kan du:

  • Läsa planprogrammet
  • Skicka in dina synpunkter
  • Läsa mer om visionen och området
  • Anmäla dig till samrådsmöte 8 eller 11 november

Samrådet pågår fram till 30 november.

Läs planprogrammet och lämna synpunkter