Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Tyck till om Nässjös avfallshantering

Exempelbild

Nu kan Nässjös kommuninvånare lämna synpunkter på kommunens reviderade avfallsföreskrifter.

Nässjö kommun och Nässjö Affärsverk (NAV) har under 2021 reviderat nuvarande avfallsföreskrifter. Syftet har varit att möjliggöra ett samarbete med Eksjö och Aneby kommuner. Samarbetet ska leda fram till att hushållsavfall hämtas på ett så effektivt sätt som möjligt. Tillsammans blir det också enklare att möta framtidens krav på insamling av förpackningar vid bostaden.

Nyheter är bland annat att returpapper och bygg- och rivningsavfall kommer att hamna under kommunalt ansvar.

Föreskrifter skall ses över varje år. De revideras vid behov så att lagstiftningen i miljöbalken följs.

Alla Nässjöbor kan lämna synpunkter på de reviderade föreskrifterna fram till 30 september.

Läs mer och lämna synpunkter Öppnas i nytt fönster.