Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Avspärrningar runt Spexhultsbron i samband med rivningsarbetet

Exempelbild

Vecka 37 påbörjar Trafikverkets entreprenör PEAB rivningsarbetet med Spexhultsbron. I samband med arbete över stambanan spärras området av. Förbjudet och förenat med livsfara att befinna sig innanför avspärrningarna.

Arbetet beräknas pågå under vecka 37-38 med eventuell förlängning. Arbetet inleds med att bron stängs av för all trafik även gång och cykeltrafik.

Nattarbeten med eventuella störande ljud kommer ske under onsdag och torsdag natt, vecka 37 samt under helgen vecka 37. I övrigt bedrivs arbetet på dagtid mellan kl. 7–16.

Det är absolut förbjudet att under rivningsarbetenas ta sig in innanför avspärrningarna och ut på bron. Högspänningsledningarna till tågen är i drift och stor fallrisk i och med den höga höjden.