Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Ombyggnation på del av Storgatan

Exempelbild

Under vecka 35 påbörjas ett omfattande arbete på Storgatan mellan sträckan Skolgatan-Brogatan (svartmarkerat område på bilden).

Vad är det som ska göras?

En gång- och cykelbana skall byggas mellan Skolgatan-Brogatan. Korsningen Storgatan-Skolgatan ska rustas upp och bli mer trafiksäkert och tillgängligt för cyklister och gående. I samband med detta arbete förnyar och uppgraderar vi även belysning, elnät och vatten- och avloppsnät.

Tidplan

Arbetet startar under vecka 35, och beräknas pågå i cirka 10 veckor.

Hur påverkas jag?

Då vi vill upprätthålla en god och säker arbetsmiljö för våra medarbetare kommer vi stänga av fordonstrafiken på Storgatan mellan Skolgatan och Brogatan. Fordons- och busstrafiken kommer att ledas om via Mariagatan.

Boende och verksamheter utmed berörd sträcka kommer att drabbas av trafikstörningar. Vi ska göra vårt bästa för att ni ska kunna köra till och från era fastigheter samt släppa fram era kunder utan större problem under arbetets gång.

Varför görs detta arbete?

Vi rustar upp Storgatan och ser till att det blir mer trafiksäkert och tillgängligt för samtliga trafikanter så som gående, cyklister och personer med funktionsnedsättningar. När arbetet är klart har vi skapat en mer trafiksäker miljö för de oskyddade trafikanterna, cyklister och personer med funktionshinder, som rör sig i området.

Kontaktpersoner

Projektledare: Hamid Jaffari Samhällsbyggnadsavdelningen, 0380-51 81 50.
Platschef vid utförandet: Dennis Svärd, AB Gilbert Gustafsson, 0381-66 20 59.