Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Nyhet med badtemperatur vid badplatser

Exempelbild

Tack vare Internet-of-Things och LoRa erbjuds badsugna att se aktuell badtemperatur för badplatsen vid Gisshult samt Adela udde. På badplatsernas informationstavlor finns QR-koder uppsatta som enkelt läses av med mobilen och ger direkt uppkoppling till sidan med badtemperaturer på kommunens webbplats.

Mätning av temperatur sker med hjälp av en sensor som sitter i en badtemperaturboj, placerad en bit ut i sjön. Temperaturen mäts med stor noggrannhet på 0,5 meters djup. Var fjärde timma sker kommunikation via radio mellan badboj och LoRa antenn vid Nässjö Affärsverk, NAV. Uppdatering av informationen på webbplatsen Badtemperaturer på nassjo.se sker med automatik.

Tekniken har även använts för att övervaka att livräddningsredskap finns på plats. Om dessa flyttas får behörig personal ett meddelande via SMS och mail.

Förhoppningen är att utöka tekniken, både vad gäller temperaturmätning och övervakning, till fler badplatser framöver.