Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Hög kvalitet på Nässjöakademins YH-utbildning

Exempelbild

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har genomfört kvalitetsgranskning av Nässjöakademins YH-utbildning till lokförare och har fastslagit att lokförarutbildningen håller en mycket hög kvalitet.

Granskningen omfattar hela utbildningen och utöver att utredarna har tagit del av en lång rad skriftliga underlag och enkätsvar genomförde utredarna även digitala intervjuer med personal, arbetslivsföreträdare och studerandegruppen. 

Betyget mycket hög kvalitet innebär att "utbildningen uppfyller myndighetens fastställda kvalitetskriterier och bedöms ha mycket hög kvalitet. Dessutom visar dessa utbildningar på goda exempel. En utbildning med mycket hög kvalitet i genomförandet måste även visa bra resultat när det gäller andelen studerande som avslutat utbildningen med examen."

Ta del av hela nyhet på Nässjöakademins webbsida Öppnas i nytt fönster.