Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Ökad brandrisk i skog och mark

Exempelbild

Just nu bedöms brandrisken i Jönköpings län vara hög. Därför uppmanas allmänheten, när man befinner sig i skog och mark, att vara mycket försiktiga om man vill göra upp eld.

Det är ännu inte utfärdat något eldningsförbud i Jönköpings län. Skogsbrandbevakningen med flyg kommer att ske i länet.