Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Leadercheck för digitalisering av Guldkorn kring Svartån

Exempelbild

Företagsnätverket Kreativ Mylla gör i samverkan med Nässjö kommun en satsning för att digitalisera och vidareutveckla besökskartan Guldkorn kring Svartån med stöd av en Leadercheck. 

Checken blev beviljad under maj månad och projektet har nu dragit igång.

- Vi är i full gång med framtagandet av plattformen och hoppas att bli färdiga till hösten. Vi fick bra hjälp från Leaderkontoret med ansökan vilket var ovärderligt, säger Maria Lagneby som är projektledare för Guldkorn kring Svartån

Målet är att utveckla en digital plattform som ska främja bygdens potential att bli ett attraktivt besöksmål. Det handlar också om att stärka den digitala kompetensen hos bygdens besöksnäringsföretag och utveckla nya upplevelsekoncept.

Svartån är ett område på landsbygden kring Nässjö, Aneby och Eksjö kommuner. Insatsen ska leda till en mer attraktiv bygd att besöka, leva, verka och bo i.

Har ni en idé om utveckling av landsbygden i Nässjö kommun?

Så går det till att söka Leadercheckar