Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Rösta om byggnadspris samt miljöpris för 2021

Nu kan du nominera den du tycker ska vinna Nässjö kommuns byggnadspris för 2021 och miljöpris för 2021. Alla är välkomna att lämna förslag. Fram till 15 september tar samhällsplaneringskontoret emot kommuninvånarnas nomineringar.

Kommunen vill lyfta fram och belöna goda exempel som har utvecklat och berikat kommunen. Det görs genom att varje år dela ut ett byggnadspris och ett miljöpris.

Nässjö kommuns byggnadspris 2021

Priset delas ut till nybyggnads- eller ombyggnadsprojekt, omsorgsfulla renoveringar eller lyckade landskapsprojekt. Kravet är att det har tillkommit i kommunens tätorter eller landsbygd de senaste två åren. Syftet är att belöna god arkitektur samt god anpassning till platsen utifrån ett estetiskt, socialt, ekonomiskt eller ekologiskt hållbart perspektiv.

Priset består av en bronsplatta och ett diplom.

Nässjö kommuns miljöpris 2021

Miljöpriset på 10 000 kronor delas ut till personer, företag eller föreningar som utfört en berömvärd insats för miljön i strävan mot en hållbar kommun. Insatsen kan vara en permanent ändring likväl som en enskild aktivitet.

Lämna förslag
Senast 15 september 2021 kan du lämna din röst!

I första hand väljer du att lämna din röst via e-tjänst:
Nominera till Nässjö kommuns miljö- och byggnadspris

I andra hand skickar du dina förslag via e-post: samhallsplaneringskontoret@nassjo.se

Om du inte har digitala möjligheter går det även bra att skicka nomineringarna via post:
Nässjö kommun, Samhällsplaneringskontoret, 571 80 Nässjö.

Pristagare
Pristagare utses i november av samhällsplaneringsnämnden och prisutdelning sker vid kommunfullmäktiges sammanträde i december 2021.