Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Stöd till lovaktiviteter för barn

Exempelbild

Under pandemin har många barn och unga fått avstå från aktiviteter och socialt umgänge med jämnåriga. Lovaktiviteter kan bidra till att underlätta deras situation och förutsättningar i vardagen.

Därför har regeringen föreslagit ett riktat statsbidrag till kommunerna om 200 miljoner. Bidraget ska vara ett stöd till avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga i åldersgruppen 6 till 15 år under 2021.

Socialstyrelsen får i uppdrag att administrera, fördela medel och följa upp åtgärden. Varje kommun får rekvirera medel. Hur stor summa varje kommun kan söka presenteras preliminärt i början av maj via Socialstyrelsens hemsida.

Hur ansökan kommer att gå till meddelas av Nässjö kommun inom kort.