Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Socialnämnden överklagar hyresnämndens beslut

Exempelbild

Socialnämnden i Nässjö kommun väljer att överklaga hyresnämndens beslut gällande hyreshöjningar i särskilda boenden, och låta hovrätten avgöra ärendet.

Socialnämnden gav under 2019 socialförvaltningen i uppdrag att utarbeta en modell för hyressättning av lägenheter i särskilt boende inom funktionhinderomsorgen och äldreomsorgen. Bakgrunden var att socialnämnden saknade principer för hur hyror skulle bestämmas och att de inte var utformade på ett likformigt sätt.

Hyreshöjningen överklagades till hyresnämnden som beslutade till hyresgästernas fördel. Socialnämnden väljer nu att i sin tur överklaga hyresnämndens beslut.

- Det är en viktig del i det fortsatta arbetet för att socialnämnden ska kunna arbeta rättssäkert och ge förutsättning för likabehandling gentemot enskilda kommuninvånare, säger Ann-Cathrin Gunnar, socialnämndens ordförande.

Det yrkande som lämnats in till hovrätten lyder:
Kommunen yrkar att hovrätten med ändring av hyresnämndens beslut bifaller Kommunens begärda ändring av hyresvillkoren.

Hyresmodellen utarbetades och beslutades i socialnämnden augusti 2019. Modellen har därefter beslutats av kommunfullmäktige. Hyressättningsmodellen utgår från några väsentliga perspektiv:

  • Modellen ska kunna tillämpas för kommunens samtliga boenden, dvs lägenheter oavsett äldreomsorg eller funktionhinderomsorg där de boende får insatser inom socialtjänsten.
  • Modellen och hyressättningen ska på ett tydligt sätt visa hur kommunen ser på skillnaden i hyressättning mellan ett vanligt (ordinärt boende) och ett särskilt boende
  • Modellen ska vara transparent och kommunen ska kunna beskriva på vilka grunder en hyra är beslutad
  • Modellen ska vara likvärdig och rättvis. Socialnämnden strävar efter en likabehandling även när det gäller avgifter, såsom hyror
  • Hyressättning bygger på bruksvärdet och den servicenivå och trygghetsfaktorer som finns i respektive boende. Hyressättningen avgörs också av lägenhetsstorlek och standard.