Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Nässjö är fortsatt en Fairtrade City

Exempelbild

Nässjö har fått förnyat diplom som en Fairtrade City 2021. Det ges till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen syftar till att öka kännedomen om varor som produceras med respekt för mänskliga rättigheter i enlighet med Agenda 2030.

Nässjö är en Fairtrade City – vad innebär det?

Fairtrade City är del av ett nätverk av kommuner och regioner som engagerar sig för en rättvis handel. Syftet är att bidra till en hållbar konsumtion som värnar om både människa och miljö. Fairtrade City är också ett samarbete mellan kommun, näringsliv och civilsamhälle. Arbetet i en lokal samverkansgrupp bidrar till viktiga diskussioner, åtgärder och kommunikationsinsatser för en hållbar utveckling. Diplomeringen skapar också förutsättningar för ett långsiktigt och strukturerat arbete kring frågorna.

I Sverige är runt 50 kommuner Fairtrade City diplomerade - och Nässjö är en av dem.

Tillsammans kan vi göra skillnad!

Så kan du engagera dig: