Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Grävarbeten vid Muggebospåret i Lövhult

Exempelbild

Med start den 23 februari kommer grävarbeten ske vid Muggebospåret i Lövhult. Syftet är att återskapa en serie våtmarker i anslutning till Lövhultsbäcken. 

Nässjö kommun har beviljats ett så kallat LONA-bidrag från Naturvårdsverket, via Länsstyrelsen. Förkortningen LONA står för Lokala Naturvårdsprojekt. Det är ett bidrag för att stimulera och uppmuntra kommunernas arbete med naturvård med syftet att skydda naturen och göra den tillgänglig för människor. Våtmarker i landskapet höjer den biologiska mångfalden och ger en utjämnande effekt på vattenflödet.

Arbetet beräknas pågå i två veckor med start 23 februari. Satsningen är ett samarbete mellan Nässjö kommun och Emåförbundet

Fakta: Lövhultsbäcken har sina källor i Träslända men vatten tillförs även från Ingsbergssjön via en kulvert. Lövhultsbäcken tillhör Emåns vattensystem och Solgenåns delavrinningsområde. Lövhultsbäcken är ett relativt påverkat vattendrag som kantas av långsmala mader som en gång i tiden dikats ur och för att räta upp flödet. Bäcken får också ta emot en stor del dagvatten från hårdgjorda ytor. Detta medför sammantaget att bäcken har en stor variation i vattenföring, vid regn stiger bäcken mycket fort för att lika snabbt sjunka.