Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Information angående bilkörning på Nässjö tätorts sjöar

Exempelbild

Med anledning av bilåkning på kommunens sjöar.

Våra tre sjöar i Nässjö tätort ligger inom tätbebyggt område och är att betrakta som allmän plats. Områdena runt Handskerydssjön och Ingsbergssjön består helt av parkmark. Inom parkmark är det förbjudet att köra och parkera med sin bil. Inom allmän plats, exempelvis naturmark eller parkmark gäller inte terrängkörningslagen utan det är kommunen, i vissa fall tillsammans med länsstyrelsen beroende på ärende, som har ansvar för reglering av vad som är tillåtet och inte inom området. Att köra bil inom allmän plats som inte är avsett för detta ändamål är inte tillåtet i Nässjö kommun. Med anledning av detta arbetar kommunen fram en lokal trafikföreskrift som förtydligar detta.

Bilåkning på våra sjöars isar inom våra tätorter och i synnerhet Handskerydssjön är inte tillåtet och olämpligt pågrund av följande:

  • Tillfart till sjön är inte tillåtet med bil eller andra motorfordon då områdena runt våra sjöar till största del består av parkmark.
  • Nässjö kommun kan inte garantera säkerheten att beträda sjön med tunga fordon eller körning inom området.
  • Handskerydssjön ingår i Nässjö affärsverks nödplan för drickvattenförsörjningen varpå eventuella läckage är mycket allvarligt.

Är Nässjö kommun emot evenemang som bilåkning på en frusen sjö som Handskerydssjön?
Nässjö kommun är positiv till alla aktiviteter som engagerar människor och som bidrar till att folk trivs, har kul och mår bra. Motorsport och motorkultur är en viktig del av Nässjös historia, där flertalet evenemang arrangeras varje år, exempelvis cruising, speedway, rally (novemberskölden), och veteranbilstävlingar. Just nu är inga arrangemang dock tillåtna ur ett Corona-perspektiv.

Skulle det komma in en förfrågan av någon som tar ansvar för att anordna ett evenemang med allt vad det innebär är kommunens grundinställning positiv. Däremot skulle givetvis alla olika delar som kan tänkas ingå i en sådan förfrågan behöva beaktas. Att Handskerydssjön är en del av Nässjö affärsverks nödplan för dricksvatten gör att denna sjö inte kan användas för ändamålet.

Vid frågor
Jonas Funkquist jonas.funkquist@nassjo.se
Joel Spångby joel.spangby@nassjo.se