Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Angående vaccinationer och turordning

Exempelbild

Medabetare i Nässjö kommun har framfört synpunkter på vilka personalgrupper som vaccinerats, framför allt på att chefer erbjudits vaccin tillsammans med medarbetare med patientnära arbetsuppgifter.

Sedan drygt en månad tillbaka pågår vaccinationerna mot Covid-19 i Nässjö kommun. Parallellt med de boende i äldreomsorgen, personer med hemtjänst och hemsjukvård vaccineras också personal inom äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård, såväl timanställda som tillsvidareanställda.

När erbjudandet om vaccination gick ut till personalen omfattades samtliga medarbetare i äldreomsorg och hälso- och sjukvården. Det gjordes inga prioriteringar inom gruppen, utan var och en uppmanades att boka tid på vårdcentralen. Detta kan ha lett till att enhetschefer ibland fått vaccin före medarbetare med patientnära arbetsuppgifter. Ingen har dock gått före i kön, eftersom inget kösystem finns. Vaccinationerna har inte heller skett på bekostnad av brukare och patienter.

Utöver medarbetare inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård har också tre medarbetare inom socialförvaltningens stab fått vaccin. Dessa har vaccinerats med restdoser från vaccinationerna av hälso- och sjukvårdens personal. En av de vaccinerade är förvaltningschefen.

- Jag är fullt medveten om att det här kan väcka kritik. Under den här perioden fattades många snabba beslut under stor press, och vi var angelägna om att inga doser skulle förfaras. Med facit i hand kunde man givetvis gjort annorlunda. Jag kan bara beklaga, men jag kan inte göra det ogjort, säger Mats Petersson socialchef.

Läs mer om de prioriterade grupperna: Rekommendationer för vaccination mot Covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Folkhälsomyndighetens webbplats