Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Högstadiet fortsätter med undervisning i skolans lokaler

Exempelbild

Regeringen har beslutat om möjlighet till delvis distansbaserad undervisning i högstadiet. Nässjö kommun kommer dock inte utnyttja den möjligheten i dagsläget.

I beslutet om möjlighet till delvis distansbaserad undervisning betonar regeringen skolans betydelse och vikten av att så långt det är möjligt bedriva undervisning i skolans lokaler. Detta för att gynna både lärande och trygghet för eleverna. Man betonar att inget generellt beslut tas utan det är viktigt att i samråd med regionala smittskyddsläkare bedöma hur läget ser ut i aktuell region och i aktuella kommuner.

Nässjö kommun kommer inte att i dagsläget förlägga undervisningen på högstadiet delvis distansbaserad. Läs mer om vilka övriga åtgärder som vidtas för att minska smittspridningen: Grundskolans högstadium fortsätter undervisning i skolans lokaler.