Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Begravningsombud

Exempelbild

Från och med 1 januari har Nässjö kommun ett nytt begravningsombud.

Från 1 januari 2021 är Uno Kenstam förordnad som begravningsombud i Nässjö kommun

Enligt begravningslagen ska det i varje kommun finnas ett begravningsombud. Ombudet företräder de som inte är medlemmar i Svenska kyrkan och uppgiften är att granska begravningsverksamheten och bland annat undersöka hur begravningar fungerar för de personer som inte är medlemmar i Svenska kyrkan.

Alla medborgare har rätt till en begravning och är man inte medlem i Svenska kyrkan, och därmed inte betalar någon kyrkoskatt, så betalar man en begravningsavgift årligen via skattsedeln. Avgiften uppgår till ca 0,25 procent (2021) av din årsinkomst. Begravningsombudet har således ett tillsynsuppdrag.

Nässjö kommuns begravningsombud har tillsynsansvar för samtliga församlingar i kommunen det vill säga Nässjö, Norra Sandsjö, Bringetofta, Norra Solberga-Flisby, Bankeryd-Forserum, Malmbäck och Almesåkra.

Kommunens begravningsombud nås via: uno.kenstam@nassjo.se eller tel. 070-250 56 86.