Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Inbrott i elevhem skärper trygghetsarbetet ytterligare

Exempelbild

Natten mellan julafton och juldagen drabbades Brinellgymnasiets elevhem av inbrott.

På grund av julfirande var elevhemmet tomt – vare sig personal eller elever fanns på plats. Boendet är utrustat med ett internt larm, men detta har sannolikt inte påverkat förövarna som tagit sig in i boendets samtliga lägenheter. Inbrottet upptäcktes på förmiddagen den 25 december. Polis tillkallades och i den tekniska undersökningen av brottsplatsen som genomfördes har spår säkrats. Förundersökning är inledd.

- Att genom ett inbrott bli berövad trygghet i sitt hem är förfärligt, säger t f kommundirektör Katrin Fritz. Den oro som både föräldrar och ungdomar känner efter en rad händelser i och runt elevhemmet är befogad och förståelig. Vi arbetar metodiskt med trygghetsfrågan sedan snart ett halvår tillbaka, men kommer självklart att anstränga oss ytterligare för att försöka hejda brottsutvecklingen i kommunen. Frågan ligger högt på den politiska agendan.

Medarbetare inom barn- och utbildningsförvaltningen har kontaktat samtliga föräldrar som har barn boende på elevhemmet. Flera av dessa har varit på plats på boendet under helgen. Oron bland både föräldrar och elever är stor. De elever som så önskar kommer att erbjudas individuella samtal med kurator för att bearbeta sina tankar och upplevelser. Vad gäller försäkringsfrågan så omfattas elevernas boende av sina föräldrars hemförsäkring. Om det finns elever vars föräldrar inte har hemförsäkring så kommer barn- och utbildningsförvaltningen att fånga upp de fallen för särskild bedömning.

- Vi kommer även att ta upp en dialog med specialidrottsförbunden, då vi är måna om att Nässjös rykte som sportstad och utbildningsort för elitsatsande ungdomar även i fortsättningen ska vara gott, fortsätter Katrin Fritz.

Som omedelbara åtgärder installeras ett nytt larm i boendets gemensamhetsdel. Detta ska vara vidarekopplat till utryckande enhet. Barn- och utbildningsförvaltningen inleder arbetet med att ansöka om tillstånd för kameraövervakning av elevboendets trapphus, källare och korridor. Linden förstärker fastighetens skalskydd för att försvåra möjligheten till nya inbrott. Polisen är aktiva i området och har tilldelat Nässjö kommun en stor andel av tillgängliga resurser.

Kvälls- och nattvandringen i Nässjö stad har intensifierats. Det finns ett behov av att öka vuxennärvaron, inte minst nu när Coronaviruset och smittspridningen stängt ned många aktiviteter för barn och ungdomar. Representanter från flera föreningar, bland andra Somaliska föreningen och Nässjö basket, rör sig vid platser där ungdomar gärna samlas.

Under måndagsförmiddagen träffades den arbetsgrupp som fått i uppdrag att arbeta med det långsiktiga brottsförebyggande arbetet i Nässjö kommun. Gruppen startade sitt arbete under hösten och inledde detta med att göra en inventering av befintliga aktiviteter och åtgärder. Denna visade på stor pågående aktivitet inom samtliga kommunala verksamheter. Nässjö kommun är väl medveten om problembilden och arbetar intensivt vidare för öka kommuninvånarnas trygghet. Under nästa vecka införs EST-modellen, som är ett verktyg för att få fram en faktabaserad lägesbild. Med denna som grund ska riktade insatser införas.

- Inbrottet är ett symtom på en större problembild och därför blir det långsiktiga brottsförebyggande arbetet - där bland andra kommun, polis och civilsamhälle - hjälps åt och kompletterar varandra väldigt centralt och viktigt, säger Katrin Fritz.