Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Ny mottagning för unga

Tonåringar sitter i en soffa.

I oktober öppnade den nya mottagningen Öppen mottagning Ung sin verksamhet. Mottagningen erbjuder råd och stöd kring frågor om alkohol och droger och vänder sig främst till ungdomar och unga vuxna i åldern 13-25 år och deras föräldrar.

Många unga i åldern 13-25 år är i missbruk eller i riskzon för missbruk. Nässjö kommun satsar därför på en ny mottagning som ska vara lättillgänglig och som erbjuder specialiserade insatser i ett tidigt skede. Råd, stöd och motivationsinsatser erbjuds både till unga och anhöriga. Även vuxna som möter unga i skolan, föreningslivet, eller i andra sammanhang kan vända sig till mottagningen.

- Det man ser är att socialtjänsten kommer in i ett sent läge av ungas missbruksutveckling. Genom Öppen mottagning Ung hoppas vi få kontakt med unga i ett tidigt skede. Det ska vara enkelt för unga och deras familjer att få specialiserad hjälp. Ingen fråga är för stor eller för liten, säger Maria Hultberg, familjebehandlare på socialförvaltningen.

Mottagningen drivs av Socialtjänsten och bemannas av familjebehandlare och behandlingspedagoger inom den kommunala öppenvården.

Öppen mottagning Ung har telefontid tisdagar och torsdagar kl 13-19, telefon 0380-51 87 00. Det går även att kontakta mottagningen via e-post: omung@nassjo.se

Mer om Öppen mottagning Ung