Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

”Vi ska kunna känna oss trygga i Nässjö kommun”

Exempelbild

Med anledning av den senaste tidens brott mobiliserar nu de styrande partierna i Nässjö för att komma till rätta med säkerhetsproblemen. Förutom kommunala förvaltningar och bolag är räddningstjänst och polis involverade i arbetet. Syftet är att kartlägga och vidta åtgärder för att öka Nässjöbornas trygghet.

Bakgrunden är den senaste veckornas händelser i centralorten. För det långsiktiga arbetet antog kommunfullmäktige i vintras ett Handlingsprogram för skydd och säkerhet. Ett av programmets målområden är brott med en uttalad strävan att antalet brott ska minska.

- Alla aktörer arbetar intensivt med frågan och det är viktigt att vi tänker åtgärder på både kort och lång sikt, säger Laila Norss (KD). Just nu skapar vi en helhetsbild över befintliga åtgärder och alla åtgärder som vi ser behöver göras därutöver. Rätt insats ska göras vid rätt tillfälle.

Ett av flera åtgärdsförslag som nu lyfts fram är att införa arbetsmodellen EST - Effektiv samordning för trygghet. Det är en arbetsmodell för att ta fram en samordnad lägesbild som grund för det brottsförebyggande arbetet. Polisen är positiv till modellen som visat sig vara effektiv i ett antal kommuner runt om i landet.

- När det kommer till det brottsförebyggande arbetet har vi alla ett stort ansvar, understryker Anders Karlsson, (C). Myndigheter, organisationer, föreningsliv är självklara krafter, men även den enskilde kommuninvånaren. Vi ser spåren av en tystnadskultur. För att bryta den måste vi våga polisanmäla och vi måste våga vittna vid rättegångar.

Polismyndighetens statistik visar att antalet brott egentligen inte har ökat. Sett över en tioårsperiod är kurvan tydligt nedåtpekande.

- Frågan om alla brott verkligen anmäls är motiverad. Det finns tecken på att man låter bli av rädsla för repressalier. Men även om statistiken skulle vara korrekt är det ändå viktigt att ta känslan av otrygghet på allvar. Vi ska kunna känna oss trygga i Nässjö kommun, poängterar Anna-Carin Magnusson, kommunstyrelsens ordförande (S).