Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Åtgärder gällande inomhusmiljön på Handskerydsskolan

Exempelbild

Den fysiska arbetsmiljön på Handskerydsskolan har utretts sedan i våras eftersom vissa medarbetare upplevt besvär relaterade till inomhusmiljön. Framförallt handlar det om två klassrum, som nu utreds med hjälp av miljökonsult.

Miljökonsulten bedömer inte att det finns någon akut risk för ohälsa i dagsläget. Alla mätningar visar värden som ligger långt under arbetsmiljöverkets gränsvärden.

Utredningen är inte klar ännu. I väntan på den vidtar kommunen försiktighetsåtgärder. All verksamhet från de två berörda klassrummen flyttas till särskolans tidigare lokaler från och med höstlovet (v.44).

Lokalerna behöver göras i ordning, bland annat ska klassrummen få ny ventilation. Det arbetet sker parallellt med att verksamheten flyttar in.

- Det är eleverna och personalen i årskurs två som påverkas. Efter höstlovet flyttar de till klassrum i en annan del av byggnaden, säger Anette Karlsson, rektor på Handskerydsskolan.

Åtgärderna har tagits fram av personal från Tekniska serviceförvaltningen och Barn och utbildningsförvaltningen gemensamt.

- I det här arbetet har vi försökt ta hänsyn till så många aspekter som möjligt med elevernas och personalens bästa i fokus, säger Anette Karlsson.

Arbetet med att utreda den fysiska arbetsmiljön fortsätter. Det första steget blir att färdigställa rapporten. Därefter görs en bedömning om eventuella ytterligare åtgärder.