Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Anmälan enligt Lex Sarah

Exempelbild

Socialförvaltningen i Nässjö kommun har gjort en Lex Sarah-anmälan och klassificerat ärendet som ett allvarligt missförhållande.

Anmälan gäller en händelse som skedde i september inom funktionshinderomsorgen.

Misshållandet består i att en medarbetare har brustit i sin tjänsteutövning. Medarbetaren agerade oprofessionellt genom att bland annat göra fysiska närmanden och även på annat sätt brista i bemötande. Därmed har medarbetaren brutit mot gällande etiska regler.

Den aktuella medarbetaren arbetar inte längre i Nässjö kommun.

- Det är fullständigt oacceptabelt att brista i bemötande gentemot en person som får stöd och insatser från oss. Vår verksamhet ska alltid utgå från professionalism, tillit och empati. Tyvärr inträffar ändå enstaka händelser av det här slaget, vilket är ytterst olyckligt. Jag riktar en särskild tanke till den drabbade personen och beklagar det inträffade, säger Mats Petersson, socialchef.