Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Ombyggnation av Anneforsvägen

Exempelbild

Under september 2020 påbörjas ett omfattande arbete på Anneforsvägen mellan sträckan Kyrkogatan och Kolonigatan.

Vad är det som ska göras?

Korsningen Anneforsvägen-Gränsgatan ska rustas upp och bli mer trafiksäker och tillgänglig för cyklister, gående och busstrafikanter.

Två stycken nya busshållplatser ska byggas på Anneforsvägen. Korsningen Anneforsvägen-Gränsgatan ska minskas i bredd. Nya övergångställe och överfarter skall byggas. Gång och cykelbanan (GC) skall rustas upp samt kompletteras.

Tidplan: Arbetet startar under vecka 38 och beräknas pågå i cirka åtta veckor.

Hur påverkas jag?

Då vi vill upprätthålla en god och säker arbetsmiljö för våra medarbetare kommer vi stänga av fordonstrafiken på Anneforsvägen mellan Kyrkogatan och Kolonigatan.

Fordons- och busstrafiken kommer ledas om via Brinellgatan och Köpmansgatan där vi också anordnar tillfälliga busshållplatser(se bilden ovan).

Boende utmed Anneforsvägen kommer att drabbas av trafikstörningar, men vi ska göra vårt bästa för att ni ska kunna köra till och från era fastigheter utan större problem under byggnationstiden.

Varför görs detta arbete?

Vi rustar upp Anneforsvägen och ser till att det blir mer Trafiksäkert och tillgängligt för samtliga trafikanter så som gående, cyklister, busstrafikanter och bilister.

När arbetet är klart har vi skapat en mer trafiksäker miljö för de oskyddade trafikanter och bussresenärer som rör sig i området.

Kontaktpersoner: Projektledare/Hamid Jaffari, samhällsbyggnadsavdelningen, 0380-51 81 50. Platschef vid utförande/Niclas Enell, NAV entreprenad, 0380- 51 71 64.