Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad: 1 september 2020, kl 14:24

Fortsatt utredning av Handskerydsskolans luft

Exempelbild

Nu går kommunen vidare i arbetet med att undersöka vad som orsakar de upplevda besvären på Handskerydsskolan.

Under våren har syslöjdsundervisningen inte hållits i ordinarie lokaler, eftersom skolans personal upplevt besvär i syslöjdssalen. Ett antal luftprover har tagits av extern leverantör. Provsvaren visar dock värden som bedöms vara långt under Arbetsmiljöverkets gällande gränsvärden.

Nässjö kommun har nu anlitat en konsult som genomför kontroller av byggnadens konstruktioner för att utreda vad som kan vara orsaken till upplevda besvär. Detta innebär att golv-, vägg-, och takkonstruktioner öppnas för visuell kontroll kompletterat med laboratorieanalyser vid behov.

×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.