Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Södergården industriområde

Exempelbild

Nu är arbetet igång med nästa etapp av Södergården industriområde i Nässjö. Inom projektet ska cirka 200 000 kvadratmeter ny industrimark iordningställas.

Genom området ska det byggas en ny gata samt gång- och cykelväg. Det ska även läggas nya VA-ledningar, elledningar och opto, som ingår i entreprenaden.

Då detta är en aktiv arbetsplats med ett flertal tyngre fordon och transporter i arbete samt pågående sprängnings- och krossningsarbeten ber vi allmänheten att respektera den skyltning och avspärrning som finns runt arbetsplatsen. För allas säkerhet är det inte tillåtet att som obehörig vistas inom eller passera genom arbetsområdet.

Typ av projekt: Markentreprenad

Entreprenör: AB Gilbert Gustafssons Entreprenadfirma, Eksjö

Beställare: Nässjö Affärsverks AB och Nässjö kommun

Beräknat färdigställande: sommaren 2021

Kontakt: Projektledare, Carl Rydén, carl.ryden@nassjo.se