Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Cykelfrämjandets Kommunvelometer för 2020

Exempelbild

Cyklistvelometern är en nationell granskning och jämförelse av hur cyklister upplever kommunen de cyklar mest i utifrån ett cykelperspektiv. Undersökningen är baserad på en självrekryterad webbenkät för privatpersoner och genomförs vartannat år.

Cyklistvelometern genomfördes för första gången 2018 och över 12 000 personer deltog då i undersökningen. 2020 genomförs Cyklistvelometern för andra gången.

Inbjudan till årets enkät kommer att skickas ut till Cykelfrämjandets medlemmar och Cykelplanelen. Den kommer också att spridas via sociala medier och finnas tillgänglig på denna sida https://cykelframjandet.se/cyklistvelometern/ från och med 27 maj.

Årets enkät är öppen 27 maj till 31 augusti 2020. Resultatet presenteras 8 oktober, vilka kommuner som toppar listan 2020 återstår att se.