Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Spricklagning av gator och vägar pågår

Exempelbild

Just nu pågår lagning av sprickor i vägbeläggningen runt om i kommunen. Detta kan medföra risk för halka på grund av löst grus.

Lagningen sker med hjälp av en specialbil som förseglar och grusar sprickor och skador i vägbeläggningen.

När detta sker så uppkommer lösgrus på gator och vägar, vilket innebär en halkrisk.

Då lagningen sker väldigt sporadiskt på större områden, är det mycket svårt att skylta upp med varningsskyltar och alla trafikanter uppmanas därför att vara uppmärksamma.