Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Nominera för byggnadspriset och miljöpriset 2020

Exempelbild

Nu kan du nominera den du tycker ska vinna Nässjö kommuns byggnadspris för 2020 och miljöpris för 2020. Alla är välkomna att lämna förslag. Fram till 16 september tar samhällsplaneringskontoret emot kommuninvånarnas nomineringar.

Kommunen vill lyfta fram och belöna goda exempel som har utvecklat och berikat kommunen. Det görs genom att varje år dela ut ett byggnadspris och ett miljöpris.

Nässjö kommuns byggnadspris 2020

Priset delas ut till nybyggnads- eller ombyggnadsprojekt, omsorgsfulla renoveringar eller lyckade landskapsprojekt. Kravet är att det har tillkommit i kommunens tätorter eller landsbygd de senaste två åren. Syftet är att belöna god arkitektur samt god anpassning till platsen utifrån ett estetiskt, socialt, ekonomiskt eller ekologiskt hållbart perspektiv.

Nässjö kommuns miljöpris 2020

Miljöpriset på 10 000 kronor delas ut till personer, företag eller föreningar som utfört en berömvärd insats för miljön i strävan mot en hållbar kommun. Insatsen kan vara en permanent ändring likväl som en enskild aktivitet.

Lämna förslag

Skicka in dina förslag senast 16 september 2020 till:
Nässjö kommun, Samhällsplaneringskontoret, 571 80 Nässjö
eller via e-post: samhallsplaneringskontoret@nassjo.se
Du kan även nominera via e-tjänst, Nominera till Nässjö kommuns miljö- och byggnadspris Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Förra året delades inget pris ut, nomineringarna som kom in då finns kvar till årets sammanställning. Pristagare utses i november och prisutdelning sker vid kommunfullmäktiges sammanträde i december 2020.