Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Besök i särskilda boenden

Exempelbild

Det besöksförbud på särskilda boenden som regeringen införde 1 april förlängdes i juni och gäller därmed fortfarande.

Besöksförbudet är förlängt till den 31 augusti och inga förändringar är aktuella förrän regeringen har kommit med nya direktiv. Besöksförbudet gäller förutom äldreomsorgen även två boenden inom funktionshinderomsorgen; gruppbostad Ambjörngatan och Granviksgården vars målgrupp är äldre.

I övriga boendeformer gäller besöksrestriktioner som tidigare. Genom att undvika onödiga besök skyddar man de mest sårbara.

Undantag från besöksförbud av särskilda skäl
Om särskilda skäl föreligger, så som besök i livets slut, kan undantag från besöksförbudet göras. Detta sker efter kontakt med enhetschef, som avgör om särskilda skäl föreligger.

Besök utomhus kan ske om det sker på ett klokt sätt. Besök kan beviljas efter kontakt med enhetschef. Den närstående ska vara fullt frisk och undvika närkontakt som exempelvis pussar och kramar. Barn och ungdomar beviljas inte undantag från besöksförbudet. Barn och ungdomar avråds att träffa den äldre.