Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Information och samråd för Regionalt trafikförsörjningsprogram 2021-2035

Exempelbild

Nu finns det möjlighet att ta del av mål och inriktning för det långsiktiga arbetet med kollektivtrafiken i länet.

Region Jönköpings län arbetar med framtagande av ett trafikförsörjningsprogram för perioden 2021-2035 och allmänhet, bransch- och intresseorganisationer samt övriga intresserade bjuds in att närvara vid informations- och samrådsmötet i Nässjö kommun.

Enligt riksdagens beslut i juni 2010 om lag (2010:1065) om kollektivtrafik som började gälla den första januari 2012 ska det finnas en regional kollektivtrafikmyndighet i varje län som ansvarar för att upprätta ett regionalt trafikförsörjningsprogram.

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet ska beskriva mål och inriktning för all regional kollektivtrafik, det vill säga kollektivtrafik inom länet samt den kollektivtrafik över länsgräns som till störst del består av vardagsresande. Både det nu gällande och förslaget till nytt program kan laddas ner på Länstrafikens webbplats,
Om verksamheten, Länstrafiken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tid och plats för mötet

Tid: 18.00-20.00 onsdagen den 26 augusti 2020.
Plats: Pigallesalen i Kulturhuset Pigalle, Mariagatan 2 i Nässjö.

Politisk representation från Nässjö kommun och Region Jönköpings län kommer att närvara vid mötet, samt ett antal tjänstepersoner från Nässjö kommun och Jönköpings Länstrafik.

Med rådande restriktioner gällande Covid-19 är antalet platser begränsade till cirka 40 personer. Det sker ingen anmälan, tänk därför på att komma i god tid om du vill ha en plats.

Frågor kring mötet besvaras av Erik Andersson,
010-24 155 13
erik.andersson@jlt.se