Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Spexhultsbron stängs för fordonstrafik

Augusti 2020

Exempelbild

Spexhultsbron har länge varit i dåligt skick. I väntan på Södra vägen byggs och nya bron över stambanan blir klar har vi beslutat att stänga bron för fordonstrafik fr.o.m augusti. Den kommer vara öppen för gång- och cykeltrafik tills Södra vägen är klar och bron rivs helt.

v.32 2020 kommer Spexhultsbron att stängas av för fordonstrafik. Det kommer att omskyltas till en gång- och cykelväg, avspärrning sker vid varje brofäste.


Nyår 2021/2022 planeras en öppning av Södra vägen.

September 2021 kommer Spexhultsbron att rivas.