Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Civilministern tog del av Konsument Höglandets och MUCFs nya projekt

Exempelbild

Konsument Höglandet och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har startat ett samarbete för att sprida kunskap om konsumenträtt till föreningar. Det nya projektet har väckt civilministerns intresse.

Nyligen deltog Konsument Höglandet i ett digitalt möte med bland andra civilminister Lena Micko. Mötet var ett led i det uppdrag regeringen gett Konsumentverket att stödja samhällsaktörer som kan vara med och sprida kunskap om konsumentfrågor.

En sådan samhällsaktör är MUCF, som kontaktat Konsument Höglandet för ett långsiktigt samarbete. Myndigheten vill gemensamt med Konsument Höglandet sprida kunskap inom konsumenträtt och privatekonomiska frågor till föreningar. Syftet med samarbetet är att föreningar ska introduceras i konsumentfrågor och kunna lotsa privatpersoner till den lokala konsumentvägledningen och budget- och skuldrådgivningen.

- Det är viktigt att konsumenten får veta att konsumentvägledning och budget- och skuldrådgivning finns, det är det inte alla som gör, säger Gabriela Mejia Andrade, konsumentvägledare på Konsument Höglandet och deltagare i mötet med civilministern.

Projektet är fortfarande på diskussionsstadiet men en digital konferens i höst med föreläsning, panel och workshop planeras. Föreläsningen ska innehålla grundläggande information om konsumentens rättigheter och skyldigheter enligt de konsumentlagar som finns.

Konsumentverket är positiva till arbetet och kommer att ge stöd under projektets gång.