Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Aktivitetsområdet inne på etapp 3

Exempelbild

Aktivitetsområdet vid sim- och sporthallen börjar ta form. Arbetet har pågått sedan 2018 och nu färdigställs snart etapp 3 i projektet.

Den första etappen av området var skateparken Nässjö Access park, ett initiativ av Nässjö basket som finansierats med medel från Allmänna arvsfonden. Nässjö Access park stod klar våren 2019.

Performanceyta och nya bollplaner
Den andra etappen av området är det som växt fram under det gånga året. Det har anlagts gång- och cykelväg i området med belysning, befintliga beachfotboll- och volleybollplaner har flyttats till ny plats, performance-yta med sittplatser har tillkommit och en toalettbyggnad har byggts på området. Utomhusgymmet har fått ny placering och försetts med belysning. Utöver detta har det tillkommit en ny basketplan och parkeringsplatser intill boulebanorna. Det mesta är finansierat med medel från Boverket. Etapp 2 stod klar våren 2020.

Förrådscontainer, wifi och bänkar
Just nu arbetar man med att färdigställa etapp 3. Förrådscontainern som skänktes av Nordic Infracenter och som Nässjökonstnären Rasmus Jonsson - Art by Raz - utsmyckat är på plats och ska även fungera som förråd. På området blir det gräsmatta, men också konstgräs på några branta ytor. Ett publikt wi-fi är på gång. Tanken är att placera ut betongbänkar på området, speciellt framtagna för området av Brinellgymnasiets Bygg- och anläggningslinje. På grund av covid-19 har inte bänkarna kunnat produceras. Förhoppningen är att produktionen kan sättas igång igen så fort skolan återgår till vanlig undervisning.

Parkourpark och hinderbana
Den fjärde etappen är en del av visionshandlingarna för området och består av en Parkour-park med hinderbana. Här letar kommunen nu finansiering för att kunna slutföra den sista etappen. Om du har tips på hur en finansiering av den sista etappen kan vara möjlig hör gärna av dig genom att kontakta verksamhetsutvecklare på kultur- och fritidsförvaltningen. Mer information och kontaktuppgifter hittar du här.