Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Befolkningsprognos för Nässjö 2020-2029

Exempelbild

Befolkningsprognosen för Nässjö kommun under åren 2020-2029 är färdig. Enligt prognosen kommer befolkningen att öka med ungefär 100 personer per år under prognosperioden.

Det innebär en fortsatt ökning men i lägre takt än de senaste fem åren. Ökningen förväntas bestå främst av ett positivt födelsenetto där det föds fler än det dör i kommunen men även av inflyttning. En ökande befolkning är positivt och medför potentiella ökade skatteintäkter och utvecklingsmöjligheter.

Nässjö kommun har jämfört med riket en något högre andel barn och unga under 20 år och något lägre andel i åldersspannet 20-50. Den demografiska utvecklingen där andelen kommuninvånare under 20 och över 65 ökar leder till en ökad försörjningsbörda liknande utveckling sker för riket och kommer att vara en utmaning för framtiden.

Tabeller och grafer som visar utvecklingen från 1980 och fram till och med prognosperioden finns i den bifogade rapporten från konsulten Statisticon som tagit fram prognosen.

Läs hela rapporten här: Befolkningsprogos total 2020-2029 Pdf, 1.9 MB.