Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Besöksförbud

Exempelbild

Nu råder besöksförbud på särskilda boenden inom äldreomsorgen, samt inom vissa särskilda boenden inom funktionshinderomsorgen i Nässjö kommun.

Från 1 april och tills vidare gäller besöksförbud på särskilda boenden för äldre i Nässjö kommun, i enlighet med det regeringsbeslut som fattades 31 mars. Besöksförbudet gäller även två boenden inom funktionshinderomsorgen; gruppbostad Ambjörngatan och Granviksgården som har en uttalad målgrupp som är äldre. I övriga boendeformer gäller besöksrestriktioner som tidigare.