Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Förslag om ny, valbar F-6 skola med inriktning hälsa

Exempelbild

Barn- och utbildningsnämnden väntas fatta beslut om en ny F-6-skola vid sitt kommande sammanträde. Förslaget är att den nya skolan placeras på sporthallsområdet, att den blir valbar och att den inriktas på hälsa i ett brett perspektiv.

De senaste åren har Nässjö vuxit kraftigt, inte minst har antalet barn och ungdomar i kommunen ökat. Detta gör att barn- och utbildningsförvaltningen ser behov av en ny F-6 skola. Denna skola ska stå klar till 2022 och rymma cirka 200 barn. Kommunledningskontoret, samhällsplaneringskontoret, tekniska serviceförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans arbetat fram ett förslag som presenteras på barn- och utbildningsnämndens kommande sammanträde. Förslaget innebär att den nya skolan placeras på sporthallsområdet, söder om tennishallen. Tanken är att den nya skolan ska inriktas på hälsa ur ett brett perspektiv.

- Hälsa kan omfatta så mycket. Allt från fysisk aktivitet till kultur- och naturupplevelser, säger Leif Ternstedt, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

En annan bärande idé med skolan är att den ska vara en skola för många. Till exempel kan föreningar erbjudas att använda skolans område för sina aktiviteter och utnyttja lokalerna på kvällar och helger. Skolan ska också vara valbar, det vill säga man ska kunna söka dit oavsett vilket elevområde man egentligen tillhör.

- Det här är nytt för Nässjö, konstaterar Leif Ternstedt. Skolan ska vara en del av det kommunala ansvaret, men den ska ändå vara valbar.

Genom den föreslagna lösningen skapas flexibilitet eftersom skolan blir ett modulhus. Fortsätter befolkningsökningen i samma takt som tidigare kan byggnaden kompletteras med ytterligare moduler. Gör den inte det kan modulerna flyttas och användas på en annan plats, eller användas som högstadium.

- Det är positivt att Nässjö växer och det förslag som nu förs fram innebär att vi inte bara agerar på ett grundläggande behov. Vi passar också på att göra något nytt, spännande och innovativt för Nässjö kommun, säger Leif Ternstedt.

Det återstår en del gemensamt arbete för alla berörda förvaltningar innan förslaget kan bli verklighet. Bland annat ska geotekniska utredningar genomföras och en ny detaljplan fastställas. Föreningsliv och vårdnadshavare kommer också att ha möjlighet att komma med inspel under den fortsatta processen.