Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad: 28 september 2019, kl 01:48

Med buller och bång invigdes en ny förskola

Exempelbild

"JA!" ropade barnen, när rektor Sussi Prior frågade om de var redo för invigning av den nybyggda förskolan i norra Handskeryd idag. 75 flickor och pojkar, mellan ett till fem år, samsas tillsammans i de fräscha lokalerna med 16 skickliga pedagoger.

Under mycket bulleri, bulleri bång skedde invigning av den senaste nybyggnationen inom förskoleverksamheten i Nässjö kommun idag. Bland de uppvaktande gästerna sågs politiker, tjänstemän, rektorer och målsmän. Vädret var inte det bästa men det glömdes bort när det bjöds upp till liv och rörelse i form av gemensam dans. Armar viftades med och händer lyftes mot himlen. Händer klappades och rumpor skakades, allt medan sång och musik ljöd ut genom högtalaren.

 

 


 


Några av barnen hade fått den prestigefyllda uppgiften att uppträda på instruktion av en pedagog , vilket de klarade galant. Se robotdansen här ovan.


Förskolelärare Lena berättade pedagogiskt om hur de med värdeorden kommunikation och samarbete använder sig av de härliga Babblarna för att förklara olika begrepp och uttryck inom språket samt värderingar och beteenden mot varandra, för barnen.

- Under kommande terminen ska vi satsa mer på matematik och då använder vi oss av den gula babbeln Bibbi för att förklara och tydliggöra, förtydligade Lena.

När gästerna gått in för att käka tårta och kaffe fortsätter pedagogerna sin uteverksamhet med att servera lunchen i form av korv med bröd, saft och frukt ute på den fina rastgården runt förskolan.

 


De ljusa och fräscha lokalerna utnyttjas på bästa sätt och byggnaden är uppdelad i sex avdelningar. Kapaciteten på den nybyggda förskolan ligger på hela 110 barn. Om barnantalet i Handskeryd ökar kommer fler pedagoger rekryteras.

Tidigare fanns förskolan Sparven i Handskerydsområdet. Den låg placerad där det idag har skapats parkeringsytor. Alla barn som gick där flyttades över till den nyinvigda förskolan redan i januari, när byggnaden stod klar. Alla de barn som stod i kö är omhändertagna in i den nya verksamheten.

Byggnationen har utförts av tekniska serviceförvaltningen på uppdrag av barn- och utbildningsförvaltningen. Rektor Sussi Prior tackade för förtroendet att få utveckla verksamheten vid Handskeryds Norra förskola.

- Jag kommer närmast från Nyhems förskola, som jag var med om att starta upp, men efter fem år känns det kul att göra något nytt igen. Här i Handskeryd trivs jag jättebra, berättar hon och försvinner ut i vimlet för att mingla med alla besökarna denna höstliga invigningsdag.

×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.