Meny Stäng Sök
Meny Stäng Meny

Publicerad: 10 september 2019, kl 14:37

Nytt förslag till trafikplan

Exempelbild

Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på kommunens förslag till ny trafikplan.

Planen anger både strategisk inriktning och vilka konkreta åtgärder som ska prioriteras de närmaste tio åren för att skapa ett långsiktigt hållbart trafiksystem.

I den föreslagna trafikplanen anges fem mål för Nässjö kommuns trafikplanering:

  • Andelen resor med bil inom, till och från Nässjö stad ska minska medan gång-, cykel- och kollektivtrafik ska öka.
  • Trafikmiljöer där barn och unga rör sig i stor utsträckning ska vara trafiksäkra.
  • Det ska vara enkelt och säkert att gå och cykla till angelägna målpunkter i Nässjö stad och de större kransorterna.
  • Vägbunden kollektivtrafik ska vara robust, tidtabellen ska kunna hållas.
  • Halterna av bensen, kvävedioxid och partiklar (PM10) ska inte överskrida riktvärdena i miljömålet Frisk luft.

Trafikplanen ska gälla för perioden 2020-2023 och möjligheten att lämna synpunkter är öppen till och med 30 november 2019.

Lämna dina synpunkter här: Trafikplan 2020-2023

×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.